Salgssytem i MS Outlook

Produktdatabase i Outlook

Med moduler for produkter og salgsdokumenter blir eWay-CRM et avansert salgssystem i MS Outlook. Systemet har en egen produktdatabase og det er mulig å opprette salgsdokumenter til forskjellige formål. Det er også mulig å spesifisere forskjellige priser eller rabatter for forskjellige kunder.

Med eWay-CRM gir du i tillegg Microsoft Outlook funksjonaliteten til et komplett CRM-system med moduler for salgsmuligheter (leads), markedsføring, prosjekter, kunder/kontakter og rapporter.

Systemet tilbyr også arkivering av dokumenter fra MS Word og MS Excel og er integrert med e-post, oppgaver og kalender. All kommunikasjon med kundene (e-post, journaler, møtereferat, oppgaver og dokumenter) knyttes automatisk til bedrift eller kontakt.

Behovet for opplæring er minimal da eWay-CRM arbeider inne i Microsoft Outlook.

Det velger utgave (Free/Premium) og språk (Norsk/Engelsk) under installasjon. Med Premium får du også gratis tilgang til eWay-CRM Mobile.