Våre produkter og tjenester

eWay-CRM Premium Lisens

eWay-CRM Premium “On Premise”

 1. eWay-CRM Premium med livstidslisens for et gitt antall brukere for ubegrenset tid.
 2. Følgende tjenester er inkludert i lisensen:
  1. Lisens for eWay-CRM Premium for et gitt antall brukere.
  2. Installasjon over nett av eWay-CRM Premium på kundens eller vår server. Installasjon av klientkomponenter gjøres av kunden.
  3. Standard oppsett av workflow og brukerrettigheter.
 3. Andre endringer eller oppgaver utføres av kunden eller leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

eWay-CRM Premium “On Demand”

 1. eWay-CRM Premium med lisens for et gitt antall brukere for en begrenset periode (månedlig).
 2. Følgende tjenester er inkludert i lisensen:
  1. Lisens for eWay-CRM Premium for et gitt antall brukere.
  2. Standard oppsett av workflow og brukerrettigheter.
  3. Systemstøtte.
  4. Hosting av serverkomponenten.
 3. Andre endringer eller oppgaver utføres av kunden eller leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

Systemstøtte

 1. Systemstøtte inneholder gratis konsulenttime(r) (1 time pr lisens pr år) som kan brukes til følgende:
  1. Implementering (tilpassing)
  2. Dataimport
  3. Endring i systemoppsett
  4. Rådgiving
  5. Utvikling
  6. Opplæring
 2. Ubrukte timer kan ikke overføres til neste år.
 3. Oppdateringer.
 4. Andre endringer eller oppgaver utover de gratis timene leveres som en betalbar tjeneste i henhold til gjeldende prisliste.

Hosting av serverkomponenten

 1. Serverdelen av eWay-CRM Premium kjøres/driftes hos én av eWay Systems partnere.
 2. Følgende tjenester inngår:
  1. Server “hosting” av eWay-CRM Premium.
  2. Microsoft SQL Server database med 10 GB lagringsplass.
  3. Daglig sikkerhetskopiering/backups (beholdes i 2 uker).
 3. Bedriften eWay System er ansvarlig for serverens funksjonalitet.

Andre tjenester

Implementering

 1. Innplementering betyr å sette opp eWay-CRM Premium etter kundens behov.
 2. Implementeringen omfatter:
  1. Nettmøte med kunden for å avdekke behov for tilpassing. Vi dekker vanligvis følgende:
   1. Brukerkontoer.
   2. Brukergrupper.
   3. Brukerrettigheter for utvalgte grupper.
   4. Workflows/arbeidsflyter for  salgsmuligheter, prosjekter og dokumenter.
   5. E-post varsling.
   6. Import av Word-maler for tilbud etc.
  2. Oppsett av systemet etter spesifikasjoner.
  3. Validering av oppsett med kunden.

Dataimport

 1. Dataimport fra en strukturert datakilde (SQL, Excel) til eWay-CRMs database.
 2. Dataimport består av følgende steg:
  1. Gjennomgang av eksportert data.
  2. Import av data.
  3. Verifisering av dataimport med kunden.

Nettbasert opplæring

 1. Opplæring kjøres via TeamViewer eller join.me.
 2. Det tilbys to typer opplæring for eWay-CRM Premium:
  1. Brukeropplæring.
  2. Opplæring av administrator.