Hvordan tilpasse listevisninger

I eWay-CRM kan du filtrere og gruppere data på samme måte som i Outlook. Når du har opprettet dine egne listevisninger, kan du lagre dem ved å klikke på traktikonet nederst i vinduet.

Outlook CRM Custom Views

Legge til og fjerne kolonner

 1. For å legge til en kolonne må du høyreklikke på en kolonneoverskrift og velge Valg av kolonner.

  Outlook CRM Column Chooser

 2. En liste over alle tilgjengelige ekstra felt (inkludert egendefinerte felt) for denne modulen vises.

  Outlook CRM List of Fields

  Dra og slipp navnet på kolonnen du vil bruke over kolonneoverskriftene.

 3. For å fjerne en kolonne fra listen kan du bare dra den bort fra kolonneoverskriften

Sortere elementer

Elementer i en liste kan sorteres etter verdier i en kolonne. Du kan sortere dem ved å klikke på kolonneoverskriften. Elementer kan sorteres i stigende eller synkende rekkefølge.

Filtre

I eWay-CRM kan du arbeide med filtre.

 1. Høyreklikk på en kolonneoverskrift og velg Rediger filter fra kontekstmenyen.

  Outlook CRM Filter Editor

 2. I Rediger filter kan du lage avanserte betingelser som i Microsoft Excel. Du kan filtrere hvilken som helst kolonne ved hjelp av ulike utvalgskriterier.

Outlook CRM Filter Editor 2

Du kan også legge til mer enn én betingelse ved å klikke på Og i venstre, øvre hjørne på Rediger filter. Med + tegnet etter Og i den øvre delen av Rediger filter vinduet kan du legge til en annen betingelse.

Outlook CRM Filter Editor 3

Hurtigsøk

Du kan søke enkelt blant elementene som vises i listen ved hjelp av filterraden, rett under kolonneoverskriftene.

Outlook CRM Search Panel

Noen kolonner gir deg også muligheten til å søke med utvalg. Hvis du ser en pil i søkefeltet, kan du klikke på den og velge verdier for denne kolonnen. Alternativet er bare tilgjengelig for kolonner som Type eller Status, dvs. kolonnene som kun inneholder bestemte verdier i en nedtrekksmeny; ikke for verdier som du må legge inn manuelt.

Outlook CRM Search Panel 2

Gruppering av elementer

Elementene i en liste kan grupperes etter hvilken som helst kolonne.

 1. Høyreklikk kolonneoverskriften og velg Vis grupper etter boks i hurtigmenyen.

  Outlook CRM Show Group by Box

 2. Grupperingsområdet vises over kolonneoverskriften.

Outlook CRM Group by Area

Du kan dra kolonner som du vil gruppere inn i dette området. Bare dra og slippe en eller flere kolonner her.