Hvordan opprette Prosjekter manuelt

Opprette prosjekter

Klikk Ny på eWay-CRM-båndet og velg Prosjekt.

how_project_manually_01

På prosjektkortet spesifiseres Navn (beskrivelse) på prosjektet (1) og, om ønskelig, Kunde og Kontakt (2), Planlagt slutt (3) and Estimert pris (4).

how_project_manually_02

Dersom dette er en ny Kunde og/eller Kontakt så kan det være ønskelig å opprette disse manuelt. For å opprette et nytt Firma eller en Kontakt klikker du på plusstgnet til høyre for Kunde/Kontakt feltet. Et nytt dialogvindu dukker opp.

how_project_manually_03

Det kan være ønskelig å velge type prosjekt.

how_project_manually_04

Hver type har sin egen arbeidsflyt (workflow/pipeline).

how_project_manually_05

Det er mulig å opprette egendefinerte typer og arbeidsflyter.