Hvordan opprette Kontakter fra E-post

Du kan opprette kontakter fra enhver e-post i Innboks eller Sendte Elementer i Microsoft Outlook. Du kan med enkelthet lagre nye kontakter i eWay-CRM med informasjon som systemet utleder fra e-postadressen.

For å opprette en kontakt fra en e-post kan du høyreklikke på e-posten i postkassen og velge Konverter til eWay-CRM > Konverter til kontakt på hurtigmenyen.

contact_convert_context

Du kan også åpne e-posten og klikke på Konverter til kontakt i øvre høyre del av e-postvindu.

contact_convert_window

Dersom e-postadressen allerede er lagret i kontaktmodulen vil du bli spurt om du vil åpne den eksisterende kontakten eller om du vil endre den. Den nyopprettede kontakten vil vises i kontaktvinduet med forhåndstfylte data fra e-posten.

contact_converted

Feltet for Navn vil automatisk bli fylt ut med navnet som finnes i e-postadressen. Reglene for konvertering er som følger:

  • Navn som “Dr. John Halloway MBA” eller “Halloway, John Dr. MBA” vil bli lagret riktig i eWay-CRM, med eller uten tittel.
  • Andre former av Navn vil ikke bli knyttet riktig til feltet for Navn i kontaktvinduet.
  • Dersom e-postadressen ikke inneholder noe navn vil fornavn til kontakten bli satt til verdien/teksten foran @-tegnet.

Feltet E-post 1 vil bli fylt ut med e-postadressen på e-posten. Dersom du oppretter en kontakt fra en innkommende e-post vil adressen bli satt til avsenders adresse. Dersom du oppretter en kontakt fra en utgående e-post vil adressen bli satt til mottakers adresse. Dersom en e-post inneholder flere adresser vil det bli opprettet kontakter for alle adresser.

Alle data som automatisk blir fylt ut kan endres ved behov. Kontakten blir lagret ved å klikke på Lagre eller Lagre og Lukke øverst til venstre i kontaktvinduet.