Hvordan opprette Firmaer manuelt

Det kan være lurt å opprette Firmaer manuelt under en telefonsamtale eller under et møte med en kunde.  Slik gjør du:

1. Klikk Ny på eWay-CRM-båndet og velg Firma.

how_company_manual_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Legg inn detaljer (firmanavn, adresse, telefon, e-post etc.) og klikk på Lagre.

how_company_manual_02

3. For å opprette en Kontakt for dette Firmaet, kan du bruke knappen Legg til relasjon med et nytt element > Ny kontakt.

how_company_manual_03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hvis Kontakten allerede finnes i eWay-CRM, klikk på Legg til relasjon med et eksisterende element > Eksisterende kontakt.

how_company_manual_04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at e-post, journaler, oppgaver etc., som er knyttet til en kontakt i et firma, også vil bli knyttet til selve Firmaet. Det betyr at du vil finne all kommunikasjon med et Firma på firmakortet.