Hvordan opprette brukere

Opprette brukere i eWay-CRM

Gjør følgende for å opprette brukere i eWay-CRM:

Klikk Systemadministrasjon eWay-CRM-båndet og logg inn.

  1. Klikk Brukere under fliken Brukere og Rettigheter.

  2. Klikk Ny.

  • Fyll ut alle detaljer (Fornavn, Etternavn, E-postadresse, Land, Brukernavn, Passord).

  • Spesifiser om brukeren skal være Aktiv eller ikke.

    OBS: Du må ha en gyldig eWay-CRM-lisens for hver aktiv bruker.

  • Klikk Brukergrupper og velg gruppe. Brukerne får rettigheter basert på gruppe.

  • Vent i 30 sekunder for automatisk synkronisering eller synkroniser endringene manuelt. For å gjøre det må du høyreklikke på eWay-CRM-agenten i systemområdet og velge Synkroniser.