Hvordan knytte E-post til Prosjekter

E-post kan knyttes til prosjekter

Du finner all e-post knyttet til et prosjekt under e-post-fliken i Informasjonssenteret (HUB).

how_link_email_project_01

Innkommende og utgående e-post kan knyttes til prosjekter på flere måter.

 

Alternativ 1. Sende E-post fra Prosjektkortet

Åpne et prosjekt, klikk Legg til relasjon med nytt element og velg Nytt element E-post.

how_link_email_project_02

 

Alternativ 2. Kytte Sendt E-post til Prosjekter

Åpne en e-post i Microsoft Outlook og velg overordnet element nederst i vinduet.

how_emails_leads_06

Alternativ 3. Spore utgående e-post

Gå til eWay-CRM innstillinger > E-post og huk av for Automatisk sporing av e-post fra personer listet i kontaktmodulen.

how_emails_leads_07

how_emails_leads_08

Når du nå sender e-post vil eWay-CRM sjekke prosjekter i databasen. Dersom det eksisterer et slikt prosjekt vil det dukke opp i feltet Overordnet element.

Dersom det finnes mer enn ett Overordnet element (salgsmuligheter og prosjekter) hvor denne personen er spesifisert som Kontakt, vil dette feltet bli stående uten overordnet element slik at du kan velge det manuelt.

Du kan klikke på how_emails_leads_09 for å åpne et prosjekt i et separat vindu, du kan klikke på how_emails_leads_10 for å finne et annet prosjekt, eller du kan klikke på how_emails_leads_11 for å tømme feltet.

how_link_new

Klikk OK for å lagre e-post i eWay-CRM eller klikk Avbryt dersom du ikke ønsker å lagre den.

 

Alternativ 4. Dra og slipp

Du kan dra og slippe e-post fra postboksen din til E-post-fliken på Prosjektkortet.

how_link_email_project_03