Hvordan knytte e-post til kontakter

Attach Emails To Contacts Automatically or Manually With eWay-CRM

Knytte E-post til kontakter

Med eWay-CRM kan du velge å knytte e-post til kontakter automatisk, eller manuelt for kun utvalgte e-poster.

Hvordan lager E-post automatisk

Du kan sette opp regler for å lagre e-post automatisk på kontakter under Preferanser -> eWay-CRM innstillinger -> E-post.

how_link_contact_01

how_link_contact_02

Når du nå klikker Send på en e-post vil eWay-CRM søke etter kontakten i databasen. Dersom kontakten finnes vil eWay-CRM knytte e-posten til den. All e-post finnes under fliken E-post på kontaktkortet.

how_link_emails_auto_03

Du kan også knytte en e-post til et Overordnet Element (salgsmulighet eller prosjekt), hvor denne personen er lagt inn som kontakt, når du sender den.

how_link_emails_auto_04

Du kan klikke på how_emails_leads_09 for å åpne salgsmuligheten i et nytt vindu, du kan klikke på how_emails_leads_10 for å finne en annen salgsmulighet eller Du kan klikke på how_emails_leads_11 for å tømme feltet.

Klikk OK for å lagre e-post i  eWay-CRM eller klikk avbryt dersom du ikke ønsker å lagre den.

Hvordan lagre E-post manuelt

Høyreklikk på en e-post i innboksen og velg Lagre i eWay-CRM.

how_email_manually_01

Et nytt vindu åpner seg.

how_email_manually_02

Klikk Ja for å åpne e-posteni eWay-CRM. I dette vinduet kan du forsikre deg om at eWay-CRM har funnet kontakten og at du kan se den under kontaktfliken i nederste del av vinduet.

how_email_contact_01

Dersom eWay-CRM ikke kunne finne kontakten automatisk kan du legge den til med knappen Legg til relasjon med eksisterende element på toppen av vinduet.

how_email_contact_02

Du kan dra og slippe e-post direkte fra postboksen din til fliken e-post. Dette kan være spesielt lurt dersom du ønsker å lagre flere e-post på en gang.

how_email_contact_03