Hvordan knytte E-post til Firmaer manuelt

Du kan lagre e-post i eWay-CRM ved å høyreklikk på en e-post i Inboksen og velg Lagre i eWay-CRM.

how_email_manually_01

Et nytt vindu dukker opp.

how_email_manually_02

Klikk Ja for å åpne e-posten i eWay-CRM. I dette vinduet kan du forsikre deg om at eWay-CRM har funnet firmaet og at du kan se Firma fliken i nederste del av vinduet.

how_email_company_01

Dersom eWay-CRM ikke har funnet firmaet automatisk kan du legge det til ved å klikke på knappen Legg til relasjon med et eksisterende element på toppen av båndet.

how_email_company_02

Du kan også dra og slippe e-posten fra Innboksen direkte til e-postfliken. Denne muligheten er svært elegant dersom du skal lagre flere e-post på en gang.

how_email_company_03