Hvordan importere Salgsmuligheter fra Microsoft Excel

Muligheten til å importere Salgsmuligheter fra Microsoft Excel kan være en svært nyttig funksjon, spesielt hvis du trenger å migrere fra et annet CRM-system til eWay-CRM.

  • For Salgsmuligheter, klikk på fliken Salgsmuligheter på eWay-CRM-båndet.

how_import_excel_10

 

 

 

 

  • Tilpass eWay-CRM visningen så den inneholder alle feltene du vil importere.  Du kan bruke kolonnevelgeren for å legge til flere kolonner. Pass på å velg feltene Type og Status dersom du i tillegg ønsker å importere status på salgsmuligheten. La feltet være tomt dersom du ønsker at status skal være Ny.
  • Klikk på knappen Lagre mail for import på eWay-CRM-båndet.

how_import_excel_12

  • Åpne den lagrede Excel-filen og fyll ut med dine data. Vær oppmerksom på duplikater og manglende data. eWay-CRM vil kun importere konsistente data.  Lagre filen
  • eWay-CRM-båndet, klikk på knappen Fra Excel, last inn Excel-filen/tabellen og importer data. Alternativt kan du dra og slippe filen.

how_import_excel_13

  • Et vindu vil dukke opp, med spørsmål om du vil validere arbeidsflyt under import av data. Svar Ja dersom du importerer arbeidsflyt. Hvis ikke svarer du Nei.

how_import_excel_14