Hvordan lage brukerdefinerte felt

Opprette brukerdefinerte felt

 1. Klikk på Systemadministrasjon på eWay-CRM-båndet.

  how_categories_01

 2. Klikk Custom fields under Module settings fliken.

  how_categories_02

 3. Velg modulen som du ønsker å lage et felt for.

  how_categories_03

 4. Klikk New.

  how_categories_04

 5. Velg field type.

  how_categories_05

 6. Legg inn feltnavn (field name (og om ønskelig, comment and category). Klikk OK.

  how_categories_06

 7. Vent i 30 sekunder for automatisk synkronisering eller synkroniser manuelt. Det gjør du ved å høyreklikke på eWay-CRM-agenten ned til høyre i systemområdet og velge Synkronser.

  how_admin

Kategorisere brukerdefinerte felt

 1. Klikk Systemadministrasjon på eWay-CRM-båndet.

  how_categories_01

 2. Klikk Drop down menus under Module settings fliken og dobbelklikk Custom Field Category.

  how_categories_07

 3. I vinduet som dukker opp legger du inn navnet på kategorien i feltet FileAs og trykker på TAB eller på pil ned knappen på tastaturet.

  how_categories_08

 4. For å flytte kategorier opp og ned, eller for å slette dem, bruk knappene på høyre side av vinduet.
 5. Du kan velge kategori når du oppretter eller endrer et brukerdefinert felt.

  how_categories_09

 6. Vent i 30 sekunder for automatisk synkronisering eller synkroniser manuelt. Det gjør du ved å høyreklikke på eWay-CRM-agenten ned til høyre i systemområdet og velge Synkronser.

  how_admin

 7. Nå kan du se feltene delt inn i kategorier under fliken Brukerdefinerte felt i elementvinduet.

how_categories_10