Hva er CRM

Hva er CRM?

Hva er CRM? CRM eller Customer Relationship Management (kunderelasjonshåndtering) er i dag en benevnelse for både prosessene som benyttes av bedrifter for å administrere sin interaksjon med gamle og nye kunder, og teknologien som brukes for å administrere disse prosessene.

Bedrifter som planlegger å implementere CRM bør være klar over hvilke utfordringer de vil møte. Implementering av CRM krever både tid og ressurser under planlegging, under selve implementeringen og ikke minst ved bruk av systemet. Aksept og støtte på både ledelsesnivå og brukernivå er svært viktig. Uten det vil et prosjekt ha små sjanser for å lykkes.

Valg at det riktige CRM-systemet krever en nøye vurdering av hva man ønsker å oppnå, hvilke krav man har og hvilke forventninger man har. Et CRM-system bør være enkelt å implementere, enkelt å integrere i det eksisterende landskapet, enkelt å bruke uten tidkrevende opplæring og det bør være i stand til å vokse med bedriften. Dersom dette gjøres på riktig måte vil et CRM-system kunne vise seg å være en smart investering.

eWay-CRM installeres i MS Outlook, som dermed blir et brukervennlig og avanserte CRM-system, integrert med e-post, oppgaver og kalender. Det er mulig å lagre dokumenter fra MS Word og MS Excel i systemet. All kommunikasjon med kundene (e-post, journaler, møtereferat, oppgaver, salg og dokumenter) knyttes automatisk til bedrift eller kontakt. Du velger versjon og språk (Norsk – Engelsk) under installasjon. Har du spørsmål så kom med dem.

Last ned eWay-CRM gratis og prøv i dag.

Download Button NO