GDPR i eWay-CRM

eWay-CRM-GDPR

I eWay-CRM 5.2 har vi klargjort et sett med funksjoner som vil gjøre implementering av GDPR (General Data Protection Rules ) i din bedrift enklere og mer effektiv. Funksjonene aktiveres under Systemadministrasjon i eWay-CRM.

Du vil nå kunne slå på det vi kaller sporing av felthistorie/aktivitetshistorie. Det gjør det mulig for deg å finne ut hvem som har gjort hva i systemet og når dette ble gjort. Du bør i det minste velge å aktivere sporing for modulene Firmaer, Kontakter og Salgsmuligheter.

Etter aktivering vil følgende funksjoner være tilgjengelig:

GDPR Relevant

En ny avkryssingsboks som vil hjelpe deg med å identifisere data som er relevant for GDPR. Systemet kan automatisk merke noen av interaksjonene som relevante; f.eks. opprettelse av en salgsmulighet eller en kontakt fra en e-post eller en avmelding fra en e-postliste etc.

Du kan manuelt markere all e-post som inneholder spørsmål fra kunde om hvilke data som er lagret om kunden og krav om endringer i data som er lagret. Dette vil gjøre det enkelt for deg å identifisere GDPR-relevant interaksjon.

Forbedret sletting av data

Sletting av viktig informasjon (Kontakter, Firmaer, Salgsmuligheter og Prosjekter) er nå beskyttet av et nytt verktøy – Captcha. Enten du har aktivert GDPR eller ikke i eWay-CRM så vil du fra nå av være nødt til å kopiere/legge inn en kode for å bekrefte at du faktisk ønsker å slette data i denne modulen.

eWay-CRM-GDPR

Dersom GDPR-funksjonaliteten er slått på vil det å slette en kontakt, et firma, en salgsmulighet eller et prosjekt føre til at all data som tilhør objektet (journaler, dokumenter, e-post, oppgaver og avtaler) bli slettet. Det vi ikke være mulig å hente tilbake slettet data. Akkurat slik GDPR forventer.

Les mer om dette i vår GDPR eWay-Book.

 

 

 

Salgsrepresentant i Norge, Sverige og Danmark.

XV1 – Stein Eksveen (org. 999 236 340)

Stein Eksveen er vår eksklusive partner for Norge, Sverige og Danmark. Stein Eksveen har arbeidet som SAP Basiskonsulent i nesten 20 år i bedrifter som IBM, Spring Consulting og EVRY. Han kommer til å fokusere på salg og implementering av eWay-CRM.

Nivå: Implementeringspartner

E-post: [email protected]

https://www.linkedin.com/in/stein-eksveen-541b7014/

 

eWay-CRM Premium On Demand kjøpes som en månedlig betalt tjeneste. Inkludert er lisens, 10 GB lagring, backup, systemstøtte og oppdatering.