CRM som HR-system

CRM til HR, Systemstøtte og Inventarkontroll

Mange kunder lurer på om et eWay-CRM kan brukes til noe annet enn … CRM. Kan man utvide eWay-CRM til noe mer enn kunder, salg, prosjekter og markedsføring? Hva med HR? Hva med oppfølging av support-saker eller oversikt over IT-utstyr? Alt som du i dag følger opp i Excel eller Word? Her er noen tips.

HR – Personaladministrasjon.

I brukermodulen i eWay-CRM er det mulig å lagre alle grunnleggende brukerdata. Du kan kjøre ut timerapporter og rapporter over ting som bonus, feriedager, fravær, utdannelse, deltakelse i prosjekter etc. Det er også mulig å knytte dokumenter til brukeren og lagre dette i eWay-CRM.

Support – Systemstøtte.

Mange bedrifter har en person eller avdeling som man tar kontakt med når man har et IT-relatert problem. eWay-CRM har en modul for prosjektstyring og dermed har man allerede et saksbehandlingssystem. Dette er beregnet på eksterne kunder, men det hindrer ikke at man også benytter det for interne kunder. Man merker bare saken som en intern sak og knytter den til en ansatt.

 

 

IT Asset Tracking – Inventarkontroll.

eWay-CRM har en modul for brukerdata og en modul for produkter. Her kan man enkelt legge inn datamaskiner, nettbrett, telefoner, skrivere og alt annet som bedriften tilbyr sine ansatte og knytte dette til brukere. Dette er svært viktig med tanke på utnyttelse av utstyr, kostnadskontroll og forsikringssaker. Den som er ansvarling for it-utstyret kan enkelt søke seg fram til hvem som har hva i bedriften, finne serienummer, anskaffelsesdato og pris.

 

Felles for alle områder er at systemet kan tilpasses bedriften. Felt som ikke finnes kan opprettes. Arbeidsflyt (workflow) kan settes opp, tilpasset bedriftens interne prosesser. Det er heller ikke noen ulempe at eWay-CRM er bygget inn i Outlook.

Last ned gratis. Glem kredittkort. Velg språk og versjon under installasjon. Be om gratis hjelp til å komme i gang.

Download Button NO